Kristina Fran Duvemala: Den Kompletta Utgavan (1996)