"Freda Payne In Stockholm" (1971) lyrics - FREDA PAYNE