"Shame [EP]" (2012) lyrics - FREDDIE GIBBS & MADLIB