"Johnny Tillotson [1977]" (1977) lyrics - JOHNNY TILLOTSON