"Strawberry Wine" (1987) lyrics - MY BLOODY VALENTINE