"Isn't Anything" (1988) lyrics - MY BLOODY VALENTINE