"If A Revolution Comes To My Country... Om Revolutionen Kommer Till Mitt Land..." (1975) lyrics - PETE SEEGER