"Album Seven By Rick" (1962) lyrics - RICKY NELSON