ABIGAIL WASHBURN lyrics - The Lost Lamb

ABIGAIL WASHBURN
"The Lost Lamb"

Zai na yaoyuan de guxiang
Wo shiluo liao yi ge gulao de meng
Yi ge youshang de meng
Zai na yangyu wo de difang
Wo fenbian buliao muse he chenguang
Wo yanjuanliao chenmo he sixiang
Feng nanchui you zhuanxiang beifang
Jianghe ben hai, hai que bu zhang
Wo xin manliao choucheng
Yu lai you shi qing bu jiuchang
Fuzu tianbuman linghun de kewang
Zhihui dangbukai yongsheng de shuangjiang
Wo, Wo shi Yi zhi Mitu de gaoyang
Shei neng ying wo zouchu mimang
Nar you wo chongsheng de xiwang
O, muyangren ah.
Ni zai hefang?