ARAKAIN lyrics - Nic Nerikam

ARAKAIN
"Nic Nerikam"

Jsou dny, kdy bez ustani pred tebou utikam.
Proc jindy k uzoufani az touhou umiram?
Jsi jako zhoubna nemoc v my hlave zazrana,
Ja jako osma velmoc v podruci tyrana.

Vsazis, ze vsechno nam projde, mizis,
Kdyz plachnout neni kam.
Ja vim - na mi slova dojde, slysis?
I kdyz nic nerikam.

Ted hraj si na nevinnou, ja mizim, mosty palim,
Bloudim tu mlhovinou a tvuj svet neoddalim.
Jed hadat proudi zilou, promin, ja nepochvalim
Byt tvoji polovinou s tim jedem neustalym.

Vsazis, ze vsechno nam projde, mizis,
Kdyz plachnout neni kam.
Ja vim - na mi slova dojde, slysis?
I kdyz nic nerikam.

[Solo]

Cerna a bila smycka se svira,
Kyvadlo davno jamu rozevira.

Vsazis, ze vsechno nam projde, mizis,
Kdyz plachnout neni kam.
Ja vim - na mi slova dojde, slysis?
I kdyz nic nerikam.

Vsazis, ze vsechno nam projde, mizis.
I kdyz nic nerikam.