ASIA lyrics - Into The Arena

ASIA
"Into The Arena"
(Downes/Payne/Randall/Tomoyasu)

[Instrumental]