"Into The Arena" lyrics - ASIA

ASIA
"Into The Arena"
(Downes/Payne/Randall/Tomoyasu)

[Instrumental]