AVERAGE WHITE BAND lyrics - Digging Deeper (Finale)

AVERAGE WHITE BAND
"Digging Deeper (Finale)"

Soul searching...
Soul searching...
Soul searching
Digging a little bit deeper

Soul searching
Looking inside...
Soul searching
Digging a little bit deeper

Gotta keep on...
Tryin!!!

Got keep on trying
Soul searching
Gotta keep soul searching
Soul searching
Gotta keep on

Gotta keep looking looking
Look looking
Gotta keep looking looking
Look lookin
Looking inside

Soul searching
Gotta keep soul searching
Soul searching
Gotta keep on

Gotta keep...
Look looking
Gotta keep looking looking
Look lookin
Looking inside

Soul searching
Gotta keep soul searching
Soul searching
Gotta keep on