"Dusty Miller" lyrics - BILL MONROE

BILL MONROE
"Dusty Miller"
(Traditional)

Hey, the dusty Miller,
And his dusty coat,
He will win a shilling,
Or he win a groat
Dusty was the coat,
Dusty was the colour,
Dusty was the kiss
That I gat frae the Miller.

Hey the dusty Miller,
And his dusty sack;
Leeze me on the calling
Fills the dusty peck:
Fills the dusty peck,
Brings the dusty silver
I wad gae my coatie
For the dusty Miller.