"Peigin Mo Chroi" lyrics - DERVISH

DERVISH
"Peigin Mo Chroi"
(Traditional)

A Pheigin mo chara is a Pheigin mo chroi
Ce he an fear fada ud timpeall an ti
O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheigin mo chroi

A Pheadar mo chara is a Pheadar mo chroi
Sin e do mhaicin nach bhfaca tu riamh
O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheadar mo chroi

Shuil mise thoir agus shuil mise thiar
Is feasog ar leanbh ni fhaca me riamh
O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheigin mo chroi

A Pheadar mo chara is a Pheadar mo chroi
Eirigh do sheasamh 'gus reitigh greim bia
O ho a Pheadar mo chroi
A Pheigin mo chara is a Pheigin mo chroi
Nil ins an teach ach aon greim mine bui
O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheigin mo chroi

A Pheadar mo chara is a Pheadar mo chroi
In iochtar mo mhala ta caca mine bui
O ho a Pheadar mo chroi
A Pheigin mo chara is a Pheigin mo chroi
Ta an caca seo ro fada nil in aon chaoi bui
O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheigin mo chroi

'S a Pheadar mo chara, suifimis sios
Na fagfas an baile chomh 's mhairfeas me riamh
O ho a Pheadar mo chroi
A Pheigin mo chara is a Pheigin mo chroi
Ce he an fear fada timpeall an ti

O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheigin
O ho o hi ho ha
O hi ho, a Pheigin
O ho o hi ho ha
O hi ho, a ghra geal mo chroi