"Riot Call" lyrics - FREDDIE GIBBS & MADLIB

FREDDIE GIBBS & MADLIB
"Riot Call"

[Instrumental]