"Black Maybe" lyrics - FREDDIE HUBBARD

FREDDIE HUBBARD
"Black Maybe"

[Instrumental]