"Hit Me" lyrics - INFORMATION SOCIETY

INFORMATION SOCIETY
"Hit Me"

[Instrumental]