"You Got Me Runnin'" lyrics - JIMMY REED

JIMMY REED
"You Got Me Runnin'"

You got me runnin', you got me hidin'
You got me run, hide, hide, run
Anyway you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
A baby why you wanna let go?

I'm goin' up, I'm goin' down
I'm goin up, down, down, up
Anyway ya wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
A baby why you wanna let go?

You got me peepin', you got me hidin'
You got me peep, hide, hide, peep
Anyway you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
Oh baby why you wanna let go?