"Shenandoah" lyrics - JOHNNY MATHIS

JOHNNY MATHIS
"Shenandoah"

Oh Shenandoah, I long to see you
Away, you rollin' river
Oh Shenandoah, I long to see you
Away, I'm bound away
Across the wide Missouri

Oh, Shenandoah, I long to hear you
Away, you rollin' river
Oh Shenandoah, I long to hear you
Away, I'm bound away
Across the wide Missouri

Oh Shenandoah, it's far I wander
Away, you rollin' river
Oh Shenandoah, it's far I wander
Away, I'm bound away
Across the wide Missouri