"Topaz" lyrics - JOURNEY

JOURNEY
"Topaz"
(Tickner)

[Instrumental]