"Honey Samba" lyrics - LARRY CARLTON

LARRY CARLTON
"Honey Samba"

[Instrumental]