"Burgundy Whip" lyrics - MADLIB

MADLIB
"Burgundy Whip"

[Instrumental]