"Calix Bento" lyrics - MILTON NASCIMENTO

MILTON NASCIMENTO
"Calix Bento"

O Deus salve o oratorio
O Deus salve o oratorio
Onde Deus fez a morada
Oia, meu Deus, onde Deus fez a morada, oia
Onde mora o calix bento
Onde mora o calix bento
E a hostia consagrada
Oia, meu Deus, e a hostia consagrada, oia

De Jesse nasceu a vara
De Jesse nasceu a vara
E da vara nasceu a flor
Oia, meu Deus, da vara nasceu a flor, oia
E da flor nasceu Maria
E da flor nasceu Maria
De Maria o Salvador
Oia, meu Deus, de Maria o Salvador, oia