"Pata Pata" lyrics - MIRIAM MAKEBA

MIRIAM MAKEBA
"Pata Pata"

Sacude bien la cadera asa pata pata
Sacude bien la cadera asa pata pata
Sacude bien la cadera asa pata pata
Sacude bien la cadera asa pata pata

Y meneaba y meneaba asa pata pata
Y meneaba y meneaba asa pata
Y meneaba y meneaba asa pata pata
Y meneaba y meneaba asa pata

Sacude bien la cadera asa pata pata
Sacude bien la cadera asa pata pata
Sacude bien la cadera asa pata pata
Sacude bien la cadera asa pata pata

Pata pata, is a dance
We do down Johannesburg, way
And everybody starts to move
As soon as pata pata starts to play, Woooooo

Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa

Y meneaba y meneaba asa pata pata
Y meneaba y meneaba asa pata
Y meneaba y meneaba asa pata pata
Y meneaba y meneaba asa

Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa

Whooooo, every Friday and Saturday nights
It's pata pata time
The dance keeps going all night long
Till the morning sun start to shine

Sacude bien la cadera
Sacude bien la cadera asa
Sacude bien la cadera asa pata
Sacude bien la cadera asa pata

Y meneaba y meneaba asa pata pata
Y meneaba y meneaba asa pata
Y meneaba y meneaba asa pata pata
Y meneaba y meneaba asa pata