"Baby O Baby" lyrics - MUDHONEY

MUDHONEY
"Baby O Baby"

Baby o baby
Tonight, tonight
Baby o baby
It's right tonight
Baby o baby
Tonight, tonight
It's right tonight
It's right tonight
It's right tonight
It's right tonight
It's right tonight
It's right tonight

Oh
Oh
Ow

Baby o baby
Tonight, tonight
Baby o baby
It's right tonight
It's right tonight
It's right tonight
It's right

Oh
Ow
Ow

Wanted it why?
Wanted it why?
Wanted it why?
Wanted it why?
Wanted it why?
Wanted it why?
Wanted it why?

Baby o baby
Tonight's the night
Baby o baby
It's right tonight

Oh

O baby o baby
Tonight, tonight
O baby o baby
It's right tonight
It's right tonight
It's right tonight
It's right

Oh
Oh