"Boy" lyrics - ODESZA

ODESZA
"Boy"
(Clayton Knight / Harrison Mills)

[Instrumental]