"Light Of Day" lyrics - ODESZA

ODESZA
"Light Of Day"
(Olafur Arnalds / Clayton Knight / Harrison Mills)

[Chorus:]
If I reach the light of day now
If I reach the light, I'm okay
If I reach the light of day now
On my way
If I reach the light of day now
If I reach the light, I'm okay
If I reach the light of day now
Somewhere on my way

[Pre-Drop]
If I reach the light, I'm okay

[Drop]
If I reach the light of day now
If I reach the light, I'm okay
(If I reach the light, I'm okay)

[Chorus:]
If I reach the light of day now
If I reach the light, I'm okay
If I reach the light of day now
If I reach the light, I'm okay
If I reach the light of day now
Somewhere on my way

[Pre-Drop]
If I reach the light, I'm okay

[Drop]
(If I reach the light, I'm okay)

[Outro: ?]
(Hi)
(Hi)
(Say goodbye everybody)
(Goodbye)
(Goodbye mommy)
(No)
(Bye mommy)
(See ya later, alligator)