"Kontinuerlig Drift" lyrics - OPETH

OPETH
"Kontinuerlig Drift"

Huset tomt och bossan mager
Och det ekar ganska kallt
Alla minnen dar som gnager
Det fanns en tid som erbjod allt
Men en Sommar har nu dott
Det ar blott pa marken

Jag och gryningen tillsammans
Den kanns anda som en van
Nar alla andra ar nagon annans
Kanske min tid kommer sedan?
Jag staller dorren helt pa glant
Det ar tant I parken

"Det ar bara en ny dag, inget sarskilt har hant"

En gang I tiden
Fanns det en liten chans
Mellan rost och siden
Fanns dar en balans

Du kanner dig sakert glad
Dar under din promenad
Du tar ett steg at gangen
Lar kanna din nya stad
Bortom kronet ar du fri
Dedikerad tid forbi
Hur kan man lova bort sitt liv
Om vagen ar en vassad kniv?

En gang I tiden
Fanns det en liten chans
Mellan rost och siden
Fanns dar en balans

En del av var vag finns an kvar
Under dina skor
Och kylan dar I ditt brost
Den ar ett varsel om nasta prov
For tiden den flodar fram utan ogon

Livet blev forutsagbart
Och aven om jag tror
Att en langtan goms I din rost
En kontinuitet slacker inga behov
Och tiden den flodar fram utan ogon
Och tiden den flodar fram utan ogon
Och tiden den flodar fram utan ogon
Och tiden den flodar fram utan ogon