"Entry Point" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Entry Point"

[Instrumental]