"New Year" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"New Year"

[Instrumental]