"Praise" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Praise"

[Instrumental]