"Pretty Scattered" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Pretty Scattered"

[Instrumental]