"Slip Away" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Slip Away"

[Instrumental]