"Wherever You Go" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Wherever You Go"

[Instrumental]