"Pa Vag" lyrics - PER GESSLE

PER GESSLE
"Pa Vag"

[English: On The Road]

Ar pa vag nanstans
Jag har latit taget ta mej med
En tom kupe - ah Gud, jag ar trott!
Sitter tyst och blundar
Langt borta hor jag
Skratt och stim och spel
Pa vag har bredvid
Mot samma hall och host
Fran en dag till en annan
Det galler alltid samma sak
Att fanga kanslan av att veta
Att man lever
Det galler alltid samma sak
Jag vet inte var nanstans
Jag vagar kliva av och bygga bo
I lugn och ro, det ar ont om tid!
Man kanske nerat kusten
Dar har jag alltid haft
En trad och tro
En back och bro
Bland masarnas skri