"Nenna Nenna" lyrics - RHIANNON GIDDENS

RHIANNON GIDDENS
"Nenna Nenna"
feat. Francesco Turrisi

Nenna nenna nena
Lu passariellu 'inta l'avena
Se nun lu va a para
Tutta l'avena s'adda magna

Lizz e lizz e lizzi
Lu muccaturu a quattu pizzi
Muccaturu arreca a tu
Lu zitu miu s'e 'nnamuratu

Rena rena rena
Viti ci aria ca tena
Viti c'aria ch'a pigghiata
Mo da quannu s'a 'mmaritata

Uja oje lia
Tu nun sai ce tengu ja
Ju tengu n'auciellu
Se lu viti quantu e bellu

Ore ore ore
Mo de Lecce lu sunatore
Bedda mea de Scurrano
Veni quai e damme la mano