"Pizzica Di San Vito" lyrics - RHIANNON GIDDENS

RHIANNON GIDDENS
"Pizzica Di San Vito"
feat. Francesco Turrisi

Non c'era da vini
Non c'era da vini
Non c'era da vini e so' vinuta
So' li sospiri tua
So' li sospiri tua
So' li sospiri tua m'hannu chiamatu

[Chorus 1:]
Ah uelli [?]
[?]
Ah uelli [?]
[?]

[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]

[Chorus 2:]
Ah uelli uelli uella
[?]
Ah uelli uelli uella
[?]

Ti li capelli tua
Ti li capelli
Ti li capelli tua so nnamuratu
Li vecu ti vula
Li vecu ti vula
Li vecu ti vula ntallu vientu

[Chorus 3:]
Occhi cu occhi, cu deggi perdi l'occhi
A ci tici mali nuestru scatta lu cori
Occhi cu occhi, cu deggi perdi l'occhi
A ci tici mali nuestru scatta lu cori

Ti lu ritornu a di
Ti lu ritornu
Ti lu ritornu a di pi n'ata fiata
Alla cumpagnia va
A Santu Vitu va
Alla cumpagnia va sta sirinata

[Chorus 4:]
Ah uelli uelli uella
N'ata vota statti bona, tu ti me no ti scurda
Ah uelli uelli uella
N'ata vota statti bona, tu ti me no ti scurda
Ah uelli uelli uella
N'ata vota statti bona, tu ti me no ti scurda
Ah uelli uelli uella
N'ata vota statti bona, tu ti me no ti scurda