"Baby Blues" lyrics - RICHARD MARX

RICHARD MARX
"Baby Blues"

I'd dont need no money
I just need my babe's kiss
Oooh

I swear I don't need no money
Just need my babe's kiss
Yeah yeah

Aint nobody in this whole wide world
Right now