"En Hjaltes Vag" lyrics - SABATON

SABATON
"En Hjaltes Vag"

Se och beskada hur fanornas prakt
I facklornas flammande ljus
Far hjartan att brinna och sla I takt
I kamplust, mjodstank och rus!
Se framst ibland likar en gudars son
En attling av snostorm och frost
Forlikad med odet att ha livet till lans
Blott sa lange eggen ej vittrar av rost
Nar gryningen bloder de kampa som broder
Och solen ar rod liksom blod

Liksom Siegfried pa Fafners mark
Bland faror, ofard och svek
Haller han anden och kroppen stark
Uti arnadens blodiga lek
Och var gang han kallas av krigets vind
Med segel mot flammande fard
Han stryker med omhet sin kvinnas kind
Men med jarnhand han greppar sitt svard
Klingan ar dragen
Vargtimman slagen
Framat - mot ara och dod!

I venerna svallar hans adla blod
Han rads ej att offra sitt liv
Hans hjarta ar fyllt utav hjaltemod
Pa vag mot en ny offensiv
For den som vill vandra I hjaltars spar
Han gor vad han maste och kan
Han viker ej bakat, han star dar han star
For att fa falla och do som en man
Med blod star det skrivet
Att daden I livet
Blir andens slutgiltiga dom

Av de fallande ekloven segerkront
Utan fruktan han tampas I strid
All den ara hans dad har ront
Skall erinras I evinnerlig tid
En hjaltes vag ar en snarig stig
Som fa finner slutet utav
Den gar genom blod, genom eld och krig
Och leder till hjaltarnas grav
Han ser inte bakat, han ser inte framat
Han begynner sitt sista anfall
Se fanvakten falla, valkyrior kalla
Han draper - pa vag mot Valhall!
En hjalte pa vag mot Valhall!