"Omhaidakhandi" lyrics - SASHA SOKOL

SASHA SOKOL
"Omhaidakhandi"

Shiva he akhandi
He akhandi
He akhandi bol
Ishvara sat chil anad bol
Shamba sodashiv
Shamba sodashiv
Shamba sodashiv bol
Arat pheral jagpati bol
Jay jay her har kam bihari
Sab kaya ka hetu avatari
Tum hi ho mam sad guru deva
Har harayamay hridaya tom haro
Shara nagat ko shigra ubako
Kauri so kashta munindra hai jag me
Dur no hay daya se chin me
Kamal vachan sada bhayahari
Pavanada samartha tumahari
Magal bhavan amangal hari
Prabhu ke charan kamal balihari
Bhrngu rashi muni param ud hara
Ghura vatya ho gyan pasara
Satya sonatan dharma udhara
Gyan nit shuchi karma uchara
Sab hi saddharm deh kar data
Ye sachidan da marma ka hata
Prem saralata sat hit vyapa
Prani dharma manau sukh data
Ham amiy hiya shog ubari
Prabhu abhayantar me jo dhari
Antar hridaya shubha shiva vaga
Shanka durnati dur durasa
Sabahin sa dhu nar sant mahana
Adi ant jay kahu na jana
He rama vichitra he rama
Ram nami tagu kar vish hrama
Kotin pushpan barsat nishdin
Dev surasur harashat anti
Shri kailash shrkhar ki lobha
Amba amba jay jag damba
Sarva atmamay tu hi amba
He akhandi
He akhandi
He akhandi bol
Ishcara sat chit anand bol
Shamba sarashiv bol
Arat pherat jagpati bol
Jay shivay baba jay shivay
Jay shivay baba jay shivay...

J b hole baba ki jayl