SLY STONE lyrics - Green Eyed Monster Girl

SLY STONE
"Green Eyed Monster Girl"

[Instrumental]