"Kim's Chords" lyrics - SONIC YOUTH

SONIC YOUTH
"Kim's Chords"

[Instrumental]