"Old Time Religion" lyrics - THE OAK RIDGE BOYS

THE OAK RIDGE BOYS
"Old Time Religion"

Give me that old time religion, it's good enough for me
Makes me love everybody, it's good enough for me
It was good for Mom and Daddy, it's good enough for me
It was good for Paul and Silas, it's good enough for me
It was good for the Hebrew children, and it's good enough for me
It will save you when you're dying, it's good enough for me
It will take us all to Heaven, it's good enough for me