"Got To Feel It" lyrics - TOOTS AND THE MAYTALS

TOOTS AND THE MAYTALS
"Got To Feel It"
(Frederick Hibbert)

Aye, aye, aye
Ooh, ooh, eh

Ooh, wee
Said I love you
Ooh, wee
Said I love you
Ooh, wee
Said I love you

Said I love you
I love you, I love you
Said I love you
I love you, I love you

Ooh, yeah
Said I love you
Ooh, yeah
Don't want to let you go
Ooh, wee
Said I love you

Said I love you
I love you, I love you
Said I love you
I love you, I love you

Aye, hey
Aye, hey
Aye, hey
Aye, hey

Aye, hey
Aye, hey
Oh
Ooh, ooh

Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it

Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it

I want it, it
Aye, aye
I want it, it
Aye, aye
Come, give me it
Aye, aye, aye

Give me one
Uh
Give me two
Ah

Give me three
Aah
Give me six

Ooh, yeah
Said I love you
Ooh, yeah
Said I love you

Ooh, wee
Said I love you
Said I love you
I love you, I love you

Oh
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it

Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it

Aye, aye
Aye, aye
I want it, it
Aye, aye

I want it, it
Aye, aye
I want it, it
Aye, aye
Oh

Uh, uh
Hey
Uh, uh, uh, uh, eh
Coming
Eh, eh
Hey

Ooh, ooh, ooh
Give me two
Give me three

Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it

Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it
Got to feel it

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah