"Epoch" lyrics - TYCHO

TYCHO
"Epoch"
(Scott Hansen)

[Instrumental]