"Yeah" lyrics - WASHED OUT

WASHED OUT
"Yeah"

Yeah, yeah, yeah yeah yeah