"Synecdoche" lyrics - YVES TUMOR

YVES TUMOR
"Synecdoche"

[Instrumental]