"Kom Till Mig Alla" lyrics - BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON

BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON
"Kom Till Mig Alla"
(Benny Andersson / Bjorn Ulvaeus)

[Kristina:]
Dar skulle aldrig jag forsta ett ord av vad dom sager.
Jag skulle irra kring som bortbytt, frammande och vilse.
Har du aldrig tankt pa hur fortvivlat ensamt livet skulle bli

Och har du tankt pa, om man flyttar sa langt bort I varlden.
Da kan man aldrig komma hem igen, da far man aldrig
Se foraldrar, syskon, vanner mer. Man mister alla pa en gang.

[Karl Oskar:]
Utan ande lag veteakern jag sag pa bild
Sadeskarvar, som havets boljor I talrikhet

[Kristina Och Foraldrarna:]
Visst kan det handa vi far svalta lite nu I vinter
Men nasta ar blir det sakert battre, vi far ata upp oss da
Och under tiden ska vi sakert klara oss pa nagot satt.

[Karl Oskar:]
Bilden visar ett hav
Som svallar av gyllne sad
For en bonde, en sadesbinge,
Oandligt djup

[Kristina Och Foraldrarna:]
Visst kan det handa vi far svalta lite nu I vinter
Men nasta ar blir det sakert battre, vi far ata upp oss da
Och under tiden ska vi sakert klara oss pa nagot satt.

[Begravningsgasterna:]
Kom till mig alla
Alla som svalter
Alla som fryser
Kommen till mig

Jag skall er foda
Jag skall er klada
Er vederkvicka
Kom till mig alla

Fran andra sidan Oceanen
Sandes en maning:
Vi har jorden som ni saknar
Och ni har manniskorna som vi behover
Har finns en fristad at alla

Kom till mig alla
Alla som svalter
Alla er som fryser
Kom till mig alla

Enstaka droppar
Blir till strommar
Maktig ar floden

Det fors ett bud fran granne till granne
Ett bud som sprids I landskap och lan
Ett fro som gror I manniskornas sjalar
Och som vaxer dar