"Ut Mot Ett Hav" lyrics - BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON

BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON
"Ut Mot Ett Hav"
(Benny Andersson / Bjorn Ulvaeus)

[Robert:]
Gammal harsken sill blir det morgon, middag, kvall.
Det blir blasur mjolk, det blir hugg och slag,
Det ska man tala utan gnall!
Mitt I alltihop ska man kanna tacksamhet.
Alla drangar vet sin stallning, inga fragor.
Medan backen har far rinna bort I frihet
Tills den nas av havets vagor.

Ut mot ett hav
Gar din vindlande fard
Under en gren
Langs ett snar
Runt en krok
Ringlar din fara

Av egen kraft
Kan du bana dig vag
Oradd och fri
Ingen rar
Over dig
Lilla vatten

Ut I ett hav
Ska du rinna en gang
Du ska flyta ihop med dess vagor

Och hoga boljor ska lyfta skeppen
Pa breda skuldror mot himlens skyar
Du far resa till en annan varld
Du som gar, du som nar till ett hav.