"San-Ho-Zay" lyrics - FREDDIE KING

FREDDIE KING
"San-Ho-Zay"
(Freddie King / Sonny Thompson)

[Instrumental]